Wanneer twee landsdelen zich verenigen onder B18
Prodipresse en Perstablo slaan de handen in elkaar

Perstablo kent iedereen ondertussen wel, maar kennen jullie de Franstalige tegenhanger Prodipresse? Allebei zijn het beroepsfederaties voor perswinkels. De ene in Vlaanderen, de andere in Wallonië. Samen ontwikkelden ze het label voor een verantwoorde verkoop B18. Beide federaties geven aan ook in de toekomst de handen vaker in elkaar te slaan voor nationale thema’s. “Het is te zot om twee keer hetzelfde werk te doen voor federale thema’s als we dat werk ook samen kunnen doen.” Aan het woord de beide voorzitters in een dubbelinterview. 

B18 is nu enkele weken ver. Hoe verloopt het project? 

YANNICK: B18 loopt heel goed. Er zijn ondertussen 163 winkels die het charter hebben ondertekend. Zij zullen het label 2024 in de loop van februari ontvangen. Wij blijven doorzetten en hopen natuurlijk dat nog heel veel winkels dit project zullen ondersteunen. 

XAVIER: Ook aan Franse zijde loopt het project B18 heel vlot. We horen heel veel positieve feedback van de winkels. We merken dat dit leeft onder de winkels en zonder wij vanuit de federaties veel hebben moeten doen, merken we dat winkels hun weg naar B18 vinden. 

YANNICK: Je vindt trouwens alle winkels die het label hebben terug op de website www.b18.be.  

XAVIER: Vandaag vind je in de perswinkels heel wat producten die met een leeftijdsgrens op. Dat zijn producten die niet geschikt zijn voor minderjarigen. Denk aan alcohol, tabak en gokspelen. Hoewel de wetgeving duidelijk is, worden er nog te veel overtredingen gemaakt door winkels. Het is dus belangrijk dat we een referentie stellen zodat klanten weten dat wanneer ze een B18-winkel binnenstappen, dat hier de regels gerespecteerd worden. Het is ook een signaal naar de autoriteiten dat wij de wetgeving serieus nemen. Ik denk dat dit een win-winsituatie is voor iedereen en in de eerste plaats voor de samenleving.  

YANNICK: De opzet was ook naar de regering toe een duidelijk signaal te geven dat er een verkoopkanaal kan ontstaan dat inzet op verantwoorde verkoop. Voor ons is dat een referentiekanaal creëren voor een verkoop van dergelijke producten. 

B18 is een nationaal label. Waarom was het zo belangrijk dat dit label over heel België van toepassing is? 

XAVIER:  Dat is een vanzelfsprekendheid. We zouden ons niets anders kunnen voorstellen in zo een klein land als België. Stel je voor dat elk landsdeel zijn eigen label zou hebben, dan verlies je gewoon daadkracht. Het gaat hier over federale bevoegdheden en dus is het ook maar normaal dat het een federaal label is. 

YANNICK: Beide federaties hebben goed samengewerkt om dit label tot stand te brengen en we zijn ook heel blij dat we eindelijk iets hebben kunnen doen onder een federale vlag. Voor mij persoonlijk was het heel belangrijk om dat over heel België uit te rollen. 

Wat zijn de reacties van de winkelpunten? 

YANNICK: De reacties van de winkels zijn positief. We zitten in een beginstadium. Nu moeten we werk maken van de ondersteuning voor de winkels. Het label en de website creëren was een werk van lange adem met tal van ontwerpsessies. Nu we die stap gezet hebben, is het natuurlijk zaak van ook de ondersteuning van de winkels op punt te zetten. Ook het merk uitdragen naar de regering en de stakeholders staat nu op de agenda.  

Zullen de B18-winkels ook gecontroleerd worden op het naleven van het charter? 

XAVIER: Het spreekt voor zich dat we van de winkels meer verwachten dan enkel het charter te ondertekenen. Het is belangrijk dat het ook wordt nageleefd. Er zullen dus controles uitgevoerd worden zoals dat vandaag al gebeurt. Hiervoor kijken we naar onze partners waarmee we op dit vlak kunnen samenwerken. Door te controleren wordt de inhoud van het label alleen maar sterker. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn label ook moeten inleveren. 

Hoe kijken de partners naar B18? 

XAVIER: Zij zijn positief. Dit gaat hen ook aan want zij ondervinden ook problemen als winkelpunten de wetgeving niet naleven. Dat dit label er is, is dus niet alleen voor de winkels een goede zaak maar ook voor onze partners die producten ontwikkelen die door ons verkocht worden maar waar een leeftijdsgrens op staat. 

YANNICK: Nu is het aan ons om iedereen onder dit federaal label te brengen. 

Waarom moeten winkels die nog geen B18-label hebben, het charter toch ondertekenen? 

XAVIER: Als maar 100 winkels van de 2.000 zich zouden inschrijven, dan sta je niet sterk en heeft het label geen draagkracht. Met dit label willen we een sterk signaal uitsturen dat perswinkels in België de wetgeving kennen én navolgen. Dat is erg belangrijk voor de sector. Daarom is het heel belangrijk dat B18 over heel België in het straatbeeld zichtbaar is. 

YANNICK: Het is dus belangrijk dat winkels dit charter onderschrijven. Enkel als iedereen zich hiertoe engageert kunnen we invloed uitoefenen op de regeringspartijen die er vandaag zijn en na de verkiezingen. Het is echt een signaal naar de buitenwereld dat er een verkoopkanaal is die het volgens de regels van het spel willen doen.  

XAVIER: We tonen dat we een verschil willen maken.  

Wie kan zich allemaal aansluiten bij B18? 

YANNICK: Het label is gemaakt door de twee beroepsfederaties voor perswinkels. Het is dus logisch dat dit label er in de eerste plaats is voor perswinkels. Maar we sluiten niet uit dat in de toekomst ook andere winkels zich kunnen aansluiten. Maar dat zal de toekomst uitwijzen.  

B18 is een samenwerking tussen Perstablo en Prodipresse, is het de bedoeling dat beide federaties in de toekomst nauwer gaan samenwerken? 

YANNICK: Dit is een project dat inderdaad tot stand is gekomen door de beide federaties. In de toekomst willen we meer projecten nationaal samen organiseren. Zo komen beide landszijden weer wat dichter bij elkaar. 

XAVIER: Dit is het startschot van een nauwere samenwerking tussen Perstablo en Prodipress op federale thema’s. Dat lijkt ons heel duidelijk. We gaan de koppen vaker samen steken om te kijken op welke manier we kunnen samenwerken want het gaat niet op om twee keer hetzelfde werk te doen op dezelfde thema’s.t schrijven...

in Info
Perstablo start petitie: "Sector moet gehoord worden door ministers"
Teken hier de petitie