Kansspelcommissie stelt jaarverslag 2021 voor

De kansspelcommissie heeft naar goede gewoonte een jaarverslag gepubliceerd waarin het terugblik op het afgelopen jaar 2021. Een tweede coronajaar waarin ook de kansspelen niet ontsnapten aan de gezondheidscrisis. Voorzitter Magali Clavie blikt in het jaarrapport uitvoering terug op de impact van die crisis. “Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de aanhoudende gezondheidscrisis en opeenvolgende sluitingen en heeft de fysieke kansspelinrichtingen, die hun brutomarge in 2020 al met 47% hadden zien dalen, opnieuw hard getroffen”, schrijft ze in haar voorwoord.  

Het dalend aantal fysieke spelers zorgde dan wel weer voor een stijging van het aantal onlinespelers. Meer nog, voor het eerst zijn er nu meer onlinespelers dan fysieke spelers. “In 2021 waren er gemiddeld 136.888 spelers per dag online, dubbel zo veel als drie jaar geleden. Deze vorm van gokken overtreft nu voor het eerst ruimschoots de fysieke kansspelen en verdient bijzondere aandacht omdat het toegankelijker is, zowel in ruimte als in tijd, en een risicofactor voor gokkers kan vormen.” 

Clavie pleit dan ook om onlinespelers meer dan ooit te beschermen door hen een “veilige en gecontroleerde spelomgeving te bieden. Een dergelijke doelstelling vereist dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat zij, al dan niet bewust, in de verleiding komen zich te wenden tot een steeds groter en agressiever illegaal aanbod dat hun geen bescherming biedt en het kanalisatiebeleid ondermijnt.” Maar dan is er volgens Clavie wel een duidelijker wettelijk kader nodig rond speellimiet, de cumul en de bonussen.  

 Uitsluitingen 

In 2021 werden 4.727 uitsluitingsaanvragen behandeld. Maar liefst 39.279 personen werden op vrijwillig verzoek uitgesloten. Dat aantal stijgt jaar na jaar. Zo lag dat aantal in 2015 nog op 24.322 mensen en in 2018 op 32.468. Er werden in 2021 ook 2.273 aanvragen tot opheffing van de uitsluiting goedgekeurd. Het merendeel van deze mensen die zich vrijwillig laten uitsluiten zijn mannelijk (26.690) en tussen de 30 en 39 jaar (13.558). 

Opvallend, wie wordt uitgesloten omwille van de aard van zijn of haar beroep, is in 53.291 keer van de in totaal 57.311 een lid van de politie (inclusief het administratieve politiepersoneel of CALog-personeel). 

Te veel grijze zones 

“Meer algemeen valt te betreuren dat, meer dan tien jaar na de legalisering van het online gokken, slechts summiere regelgeving voor handen is. Er zijn ook nog te veel grijze zones voor fysieke kansspelen. De Commissie heeft hierop de aandacht van de politiek gevestigd naar aanleiding van enkele belangrijke uitspraken van de Raad van State, met name over de definitie van een dagbladhandelaar die weddenschappen mag aanbieden, het gebruik van protocollen, de indexering van het gemiddeld uurverlies, enzovoort”, aldus Clavie. 

Waar wordt er gespeeld? 

Met 57,52% van de totale GGR vertegenwoordigen online weddenschappen het merendeel van alle weddenschappen in termen van de bedragen, gevolgd door wedkantoren en dagbladhandels. In 2020 was het aandeel van bookmakers nog kleiner dan tijdens de voorgaande jaren, aangezien ze hun functie in de loop van het jaar niet echt hebben kunnen uitoefenen.  

Terwijl de GGR voor wedkantoren met bijna 50% is gedaald en die daling rechtstreeks verband houdt met hun sluiting, valt ook op dat de daling voor de dagbladhandels minder uitgesproken is. De bookmakers zagen hun activiteiten tot bijna niets terugvallen. Enkel voor online weddenschappen tekenen we een stijging op, stelt het jaarverslag van de Kansspelcommissie. 

Wat betreft het aannemen van weddenschappen als nevenactiviteit door dagbladhandels werden er 358 nieuwe vergunningen toegekend, 410 vergunningen hernieuwd voor 3 jaar en werd de hernieuwingsaanvraag voor 2 dossiers geweigerd. Tevens werden er 60 vergunningen stopgezet na toekenning en werd er door 97 dagbladhandelaars geen hernieuwing van hun vergunning aangevraagd. Op 31/12/2021 waren er in totaal 1812 vergunningen voor dagbladhandels. 

Nieuw personeelsplan 

Met het oog op deze talrijke uitdagingen en voor het dagelijks beheer van de 15.606 actieve vergunningen, moet de Commissie kunnen beschikken over een voldoende groot secretariaat met directie. Hiertoe heeft de Commissie in 2021 een ambitieus nieuw personeelsplan uitgewerkt dat zij zo spoedig mogelijk daadwerkelijk hoopt te kunnen uitvoeren.  

in Info
PERSTABLO organiseert tweede DAG VAN DE PERSWINKEL
DVDP2022