Forfaitaire btw-regeling perswinkels
Wat betekent dit voor de winkels?

Goed nieuws voor de perswinkels die nog steeds het forfaitaire belastingsysteem gebruiken. Na een lange strijd en heel wat vergaderingen, heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigd voortaan de groep rookwaren te belasten op het effectieve verkregen kortingspercentage en niet langer meer het vaste percentage van 7.7%.  

Dit is een erg belangrijke overwinning. Het is niet logisch dat men belastingen moet betalen op een winst die er niet is. Concreet geldt dit voor de inkomsten die in 2023 zijn vergaard en opgegeven worden in belastingjaar 2024. 

Op 30 juni 2023 stuurden Perstablo en Vision Presse een brief naar minister van Financiën Vincent Van Peteghem over de winstmarge in de inkomstenbelasting op de verkoop van tabaksfabrikanten aan perswinkels die forfaitair worden belast. 

 "Wat de verkoop van tabaksfabrikaten betreft, moet het bedrag van deze verkoop voortaan als ‘transacties zonder forfaitaire basis’ worden opgenomen om rekening te houden met het negatieve effect van de accijnsverhogingen op de kortingen die aan krantenkiosken worden toegekend”, vertelt Walter Agosti van Perstablo. 

Deze wijziging zorgt ervoor dat perswinkels tot duizenden euro’s minder zullen moeten betalen, en belast zullen worden enkel op hun verkregen kortingspercentage.  

Verder liet de minister weten dat hij de beroepsfederaties zal betrekken op de officiële teksten die hiervoor opgemaakt worden, voor te leggen ter goedkeuring. Het spreekt voor zich dat de beroepsfederaties deze uitnodiging graag aanvaarden en dat zij de teksten grondig zullen bestuderen.   

Maar wat betekent dit nu concreet? Wij vroegen het aan Tom De Jonghe. 

Wie is Tom De Jonghe

Tom heeft zelf een perswinkel in Melsele onder de vorm van een vennootschap. Hij nam de winkel deels over van zijn ouders in 2013. Het grootste deel van de boekhouding doet hij zelf. Maar de perswinkel is niet zijn hoofdactiviteit. Hij werkt ook als consultant in de douane, accijnzen & trade compliance waarbij hij bedrijven adviseert in deze materie. Dankzij een grote affiniteit voor boekhouding en financiële zaken, heeft hij een grote kennis opgebouwd. 

Wat is de forfaitaire btw-regeling voor perswinkels? 

De forfaitaire btw-regeling is een regeling die het mogelijk maakte voor kleine ondernemingen om de btw te berekenen op basis van een forfaitair percentage van hun aankopen, in plaats van op basis van hun werkelijke omzet. De regeling is van toepassing op ondernemingen met een jaaromzet van maximaal 750.000 euro (exclusief btw). 

De forfaitaire btw-regeling werd ingevoerd in 1986 om de administratieve lasten voor kleine ondernemingen te verminderen. De regeling was echter niet zonder kritiek geweest. Sommige ondernemingen vonden dat de forfaitaire percentages te hoog waren, waardoor ze meer btw moesten betalen dan ze eigenlijk verschuldigd waren. 

Wat is er gewijzigd? 

Op 1 januari 2022 werd de forfaitaire btw-regeling afgeschaft. Sindsdien moeten alle nieuwe ondernemingen de btw berekenen op basis van hun werkelijke omzet. De afschaffing van de forfaitaire btw-regeling heeft een grote impact op perswinkels. Veel perswinkels waren afhankelijk van de forfaitaire regeling om hun btw-verplichtingen te voldoen. 

Is de forfaitaire btw-regeling volledig afgeschaft? 

Nee, de forfaitaire btw-regeling is nog niet volledig afgeschaft. De regeling zal geleidelijk aan uitdoven en zal op 31 december 2027 definitief ten einde lopen. Vanaf 2028 zal elke winkel de btw moeten berekenen op basis van de werkelijke omzet.  

Wat betekent dit concreet? 

Concreet betekent dit dat nieuwe winkels geen gebruik meer kunnen maken van het forfaitaire systeem. Ondernemingen die al vóór 1 januari 2022 voor de forfaitaire btw-regeling kozen, kunnen deze regeling blijven gebruiken tot 31 december 2027. Perswinkels die momenteel nog gebruik maken van het forfaitaire systeem zullen verplicht moeten overstappen naar het nieuwe systeem vanaf 2028. 

Welke impact heeft dit voor de winkels die moeten overstappen? 

Winkels zullen zich moeten aanpassen en een kassasysteem moeten aankopen als ze dat nog niet hebben, om dus de reële omzetten te kunnen berekenen, en dus een kassaticket te kunnen maken dat nodig zal zijn om de omzetten op te kunnen nemen.  Een nieuw kassasysteem brengt extra kosten mee.  

De afschaffing van de forfaitaire btw-regeling leidt ertoe dat perswinkels meer administratieve taken moeten uitvoeren. Perswinkels moeten nu de btw berekenen op basis van hun werkelijke omzet, wat meer tijd en moeite kost. 

Perswinkels worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen, waaronder de dalende vraag naar kranten en tijdschriften, de opkomst van digitale media en de toenemende concurrentie van andere winkels. De afschaffing van de forfaitaire btw-regeling is een extra uitdaging voor perswinkels en kan leiden tot meer sluitingen van perswinkels. 

Waarom deze wijziging? 

Vereenvoudiging van de btw-regelgeving: De forfaitaire btw-regeling was een complex systeem met veel uitzonderingen. De afschaffing van de regeling vereenvoudigt de btw-regelgeving en maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om hun btw-verplichtingen na te komen. 

Verbetering van de fraudebestrijding: De forfaitaire btw-regeling was gevoelig voor fraude. De afschaffing van de regeling maakt het moeilijker voor fraudeurs om btw te ontduiken. 

Vergelijkbaarheid van ondernemingen: De forfaitaire btw-regeling maakte het moeilijk om ondernemingen in verschillende sectoren met elkaar te vergelijken. De afschaffing van de regeling zorgt voor meer vergelijkingsmogelijkheden, wat kan leiden tot een efficiëntere marktwerking. 

Zijn er ook positieve kanten aan de omschakeling? 

Ja, de winkelier zal een beter beeld krijgen van de effectieve opbrengsten van de winkel, en zal daardoor een beter zicht hebben op de rendabiliteit. Daarnaast is het voor de meeste winkels wellicht beter om op de werkelijke omzet en kosten te worden belast dan op de forfaitaire regeling. Deze coëfficiënten zijn vaak hoger dan de reële marges, en geven dus geen correct beeld van de werkelijke inkomsten. 

Het gebruik van een goed kassasysteem kan ook andere voordelen hebben. Het is eenvoudig om bestellingen af te stemmen op de voorraden. Bij heel wat leveranciers kunnen bestellingen ook rechtstreeks worden verstuurd vanuit het kassasysteem. Je kan hier ook de jaarlijkse inventaris veel eenvoudiger mee opmaken. Als je doorheen het jaar de voorraden correct bijhoudt in de kassa hoef je op het einde van het jaar niet alles manueel te tellen.  

Er zijn ook kassasystemen waarmee je o.a. lottopotten eenvoudig kan organiseren, contacteren van klanten, scannen van producten, inlezen zendnota’s, koppeling met betalingssystemen. Kortom, de wijziging kan dus ook voor opportuniteiten zorgen. 

Wat raadt u deze winkels aan? 

Ik raad de winkels aan om dit te bespreken met hun boekhouder om te bekijken wat er nodig is voor de overschakeling, en wat de exacte impact is. Wacht er niet mee tot eind 2027. 

Gelet op de recente wijzigingen in de vennootschapsvormen is het nu ook voor heel wat winkels mogelijk interessant om over te stappen naar een vennootschap. Sinds de wijzigingen is er geen minimumkapitaal meer nodig, wat de drempel om over te stappen kan wegnemen.  

Daarnaast valt ook het voordeel van het forfaitaire systeem in de eenmanszaak weg waardoor er dus sowieso een dubbele boekhouding moet worden gehouden.  Bij een vennootschap geniet je daarnaast van de vennootschapsbelasting die gevoelig lager ligt dan de progressieve belastingschijven in de personenbelasting. 

in Info
Verhalen uit de winkel
Opvolging verzekerd na bijna 40 Het Gazetje