Lid worden

Samen maken wij het verschil


Beste collega,

Als persverkopers staan we voor veel uitdagingen. Perstablo engageert zich daarom om uw belangen te behartigen. Wij streven naar een eerlijke en rechtvaardige positie voor de perswinkel. Gewapend met een constructieve houding willen wij oplossingen bereiken die uw perswinkel perspectief geven. Perstablo lobbyt daarom actief voor realistische en transparante regelgeving en correcte economische verhoudingen met de grote partners in ons werkveld.

Maar Perstablo kan dat niet alleen. Wij hebben uw steun nodig, zo klinkt onze stem luider. De macht van het aantal is van groot belang voor onze organisatie en dus ook voor het welslagen van uw perswinkel.

Samen staan we sterker. Steun ons vanuit een goed begrepen eigenbelang.

Dankzij uw jaarlijkse bijdrage van 121 euro kunnen we ons professioneel inzetten voor uw belangen en de uitdagingen in onze sector. Uw bijdrage is bovendien volledig fiscaal aftrekbaar.

U kan uw lidmaatschapsaanvraag indienen door het bijgevoegde formulier in te vullen. Wij bedanken u alvast voor uw steun en uw vertrouwen!o

Splits e-mailadressen met een komma.