Verkiezingsdossier
DéFI over de sector

Voor DéFI spelen de perswinkels een belangrijke rol als essentiële lokale activiteit. “Het is belangrijk om op te merken dat de partij in 2013 de ontwerpresolutie in het federale parlement heeft gesteund om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren”, klinkt het. 

De partij wil zo snel mogelijk een wettelijke definitie voor perswinkels zodat structurele steun voorzien kan worden. “Zoals u terecht opmerkt, bestaat er momenteel geen duidelijke en precieze definitie van de activiteit van perswinkels. Het is daarom van essentieel belang om deze definitie in de wet vast te leggen voordat structurele steun aan het beroep wordt verleend, zodat de winkels gericht kunnen worden aangesproken. Het voorstel in uw nota moet worden gesteund (200 verschillende titels, omzet van 25.000 euro, 50% van de ruimte gewijd aan de pers), evenals de verwijzing naar "specialist".” 

Volgens DéFI zijn deze criteria perfect objectief en geven ze een betere definitie van een sector die te vaak verkeerd wordt gebruikt.  

Tabak en alternatieven 

Wat tabak en alternatieve producten betreft, heeft DéFI altijd de wetgevende vooruitgang gesteund om het belang van tabak in België te verminderen, in het bijzonder voor jonge consumenten. De doelstelling van een rookvrije samenleving moet ondersteund en verdedigd blijven worden.  

“Sinds enkele jaren is het duidelijk dat de inkomsten uit de verkoop van tabak gestaag dalen. Ter illustratie: eind augustus 2022 zullen de overheidsinkomsten uit tabaksproducten 68 miljoen lager zijn dan eind augustus 2021”, zegt de partij. “We verwelkomen ook het feit dat de prijs van sigaretten sinds 1 januari 2024 met 25% is gestegen. Dit betekent een verhoging van ongeveer twee euro om de prijs van sigaretten dichter bij tien euro per pakje te brengen. Als het doel van de regering echter is om het tabaksgebruik terug te dringen, dan moet deze verhoging hetzelfde zijn voor alle pakjes, ongeacht de hoeveelheid sigaretten in een pakje.” 

Maar de partij beseft ook dat de illegale handel hierdoor floreert. “Helaas kan niet worden ontkend dat deze daling van de inkomsten de activiteiten van bepaalde operatoren schaadt en ook leidt tot een toename van illegaal tabaksgebruik. Volgens gerapporteerde cijfers ontsnapt meer dan 20% van de in België verkochte sigaretten aan de fiscus.” 

Met dit in gedachten kan de verkoop van legale alternatieven voor tabak worden ondersteund, maar ook streng worden gecontroleerd. In dit opzicht is het verminderen van het aantal verkooppunten (het elimineren van verkoopautomaten in hotels en restaurants, op festivals en in supermarkten van meer dan 400 m2) een goede maatregel, zegt DéFI. Het is echter waar dat het directe gevolg een stijging van de opslagkosten is voor andere winkeliers die dit soort producten blijven verkopen. Naar onze mening kunnen er verschillende voorstellen worden gedaan om de winstgevendheid van (ver)verkopers te waarborgen, aldus de partij die meteen ook enkele oplossingen aanreikt. 

“Ten eerste, verhoog de marges op de verkoop van dit type product door de verkoopprijs te verhogen. Deze algemene prijsverhoging moet volledig worden doorberekend aan de verkopers om de gestegen verkoopkosten te compenseren.” 

“Ten tweede, als de verhoging niet haalbaar is, sta dan een grotere aftrekbaarheid toe van de investeringen die nodig zijn om de producten op te slaan (bijv. 120%).” 

“Ten derde en tot slot, laat je inspireren door het bestaande model, vooral in apotheken, waar producten worden gecentraliseerd in één (of meer) gemeenschappelijke opslagruimtes om te voorkomen dat winkels grote investeringen moeten doen. Deze oplossing is echter alleen mogelijk in samenwerking met producenten en leveranciers.” 

Op het gebied van preventie en informatie over alternatieven voor tabak, staat DéFI achter het idee om een netwerk van tabaksdeskundigen op te richten, in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten, binnen de perswinkels.  

De doelstelling om klanten en consumenten te informeren moet centraal staan volgens de partij in de overgang naar een rookvrije wereld. Hoewel het waar is dat een perswinkel geen vervanging is voor een apotheek of een medische diagnose, is het niettemin waar dat veel klanten naar hun perswinkel gaan om te kopen en te consumeren. 

Pakjesdiensten 

Wat de pakketbezorging betreft, staat de partij volledig achter de maatregelen die Perstablo voorstelt. “Naar onze mening moeten postkantoren eerlijk en billijk worden vergoed. De procedure voor het bepalen van de prijzen moet ook het onderwerp zijn van overleg met alle spelers op het terrein. Bovendien moeten perswinkels voorrang krijgen bij het openen van een afleverpunt.” 

Tot slot wil DéFI benadrukken dat de sector al jaren te kampen heeft met een aanzienlijke daling van de inkomsten. Veel verkooppunten verdwijnen. Om te voorkomen dat deze aderlating voortduurt, zal DéFI alle maatregelen blijven steunen die tot doel hebben de sector structureel en duurzaam te steunen. 

in Info
Verkiezingsdossier
Vlaams Belang over de sector