Verkiezingsdossier
Les Engagés over de sector

Les Engagés, het vroegere cdH, zegt erg blij te zijn met het “gedetailleerde memorandum” en de gelegenheid die het biedt de sector te leren kennen. “Wij hebben bijzondere aandacht besteed aan het lezen van uw document, dat wij zeer informatief vonden. Uw analyses en voorstellen geven ons een beter inzicht in de specifieke uitdagingen en behoeften van de sector, wat ons denken verrijkt en ons helpt om passendere en effectievere antwoorden te formuleren”, zegt Maxime Prévot, voorzitter van Les Engagés. 

“Onze beweging erkent ten volle de cruciale rol die perswinkels spelen in het economische en sociale weefsel, wat vooral duidelijk werd tijdens de Covid-19 crisis. Jullie zijn een vitaal onderdeel van de lokale handel en bieden niet alleen toegang tot cultuur en informatie, maar fungeren ook als ontmoetingsplaatsen voor de gemeenschap.” 

“We zijn ons bewust van de vele uitdagingen waar de sector voor staat, met name de teruglopende inkomsten uit de verkoop van tabak, en we zijn vastbesloten om de positieve ontwikkeling van deze sector te ondersteunen. Ons engagement wordt weerspiegeld in onze wens om de perswinkels te ondersteunen bij een proactieve aanpak om hun inkomstenbronnen te diversifiëren. Wij geloven dat samenwerking met vertegenwoordigers van de sector essentieel is om specifieke behoeften te identificeren en passende oplossingen te ontwikkelen.” 

Structurele steun nodig 

Om dit te verwezenlijken gelooft de beweging dat er gerichte structurele steun nodig is om de sector te moderniseren. Denk aan subsidies voor innovatie van producten en diensten, investeringen in de beveiliging van panden of opleidingen voor eigenaars en werknemers in nieuwe commerciële en digitale praktijken.  

“Ons doel is om ervoor te zorgen dat perswinkels zich kunnen aanpassen en kunnen gedijen in een veranderende zakelijke omgeving, terwijl ze hun vitale rol in het hart van onze gemeenschappen kunnen blijven spelen”, aldus Prévot. 

Wettelijke definitie 

“Uw memorandum begint met het benadrukken van de noodzaak om perswinkels te definiëren. Wij zijn ons bewust van het probleem dat u noemt. In oktober 2023 heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat de lokale overheden meer bevoegdheden geeft om de overlast van namaakboekhandels te bestrijden (parlementair document nr. 2657). Deze maatregel werd verdedigd door ons en mezelf (Maxime Prévot). Tijdens deze discussies merkten we de schade op die werd veroorzaakt door het ontbreken van een specifieke definitie voor de sector. De definitie die u voorstelt heeft onze volle aandacht en zal bijdragen aan toekomstige discussies over het wettelijk kader voor persboekhandels.” 

Tabaksverkoop 

Les Engagés wil een rookvrije generatie tegen 2040. De hoofdreden is de volksgezondheid en die wint het van het financiële aspect. “Tabak kost burgers en de maatschappij veel geld op het gebied van gezondheid: het is een van de grootste vermijdbare oorzaken van ziekte en sterfte in de wereld. In België wordt het aantal sterfgevallen door roken geschat op minstens 15.000 per jaar.” 

“Met Les Engagés willen we krachtig en ambitieus optreden om in de nabije toekomst een rookvrije samenleving te realiseren. Daarom willen we rokers helpen om te stoppen met roken en niet-rokers ontmoedigen om te beginnen met roken door deze producten minder toegankelijk te maken. We geloven ook dat preventie een cruciale rol speelt in de overgang naar een "rookvrije generatie". Preventie moet daarom een taak op zich zijn.” 

“We zijn ook vastbesloten om de uitdaging van de parallelle markten aan te gaan door de controlediensten en de rechtshandhavingsinstanties meer middelen ter beschikking te stellen. Dit omvat een ambitieus investeringsplan dat gericht is op een geleidelijke verhoging van de financiering met 1 miljard euro extra tegen 2030, met bijzondere aandacht voor de begrotingen van politie en justitie, waardoor hun vermogen om illegale netwerken te bestrijden aanzienlijk wordt verbeterd”, klinkt het bij Les Engagés. 

Bpost 

“In jullie manifest wordt ook de missie van de boekhandel als postkantoor uitgewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat postkantoren een rol kunnen spelen in het beheersen van de gevolgen van de explosieve groei van e-commerce. Wij willen samenwerken met e-commerce en logistieke bedrijven om pakketbezorging bij lokale depots goedkoper te maken dan thuisbezorging, om het bestelverkeer en de impact op mobiliteit en milieu te beperken. We zullen uw opmerkingen over een eerlijke beloning in deze discussie meenemen.” 

Nationale Loterij 

“Wat ten slotte de beperkingen op sportweddenschappen en de Nationale Loterij betreft, houden we rekening met de moeilijkheden die u beschrijft en met uw voorstellen. Wij zullen uw voorstel voor overleg tussen de Nationale Loterij en de persboekhandels zorgvuldig bestuderen. Wij erkennen het belang van een constructieve dialoog om evenwichtige oplossingen te vinden.”  

in Info
Verkiezingsdossier
Vooruit over de sector