KANSSPEL COMMISSIE Nota – Woohoo-games uitgebaat door de Nationale Loterij

Het kabinet van de minister van Justitie heeft op 22 juni 2022 contact opgenomen met de Kansspelcommissie in verband met de spelen die de Nationale Loterij op haar website aanbiedt onder de naam Woohoo-games. 

Dat gebeurde naar aanleiding van een klacht van een private operator die de praktijk heeft aangekaart met ondersteuning van een verslag van een gerechtsdeurwaarder. De minister heeft de Kansspelcommissie gevraagd om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op de kansspelwet. De Kansspelcommissie heeft de Woohoo-games onderzocht in het licht van de toepasselijke wetgeving1 om meer duidelijkheid te scheppen over het juridisch statuut van die spelen. 

LINK NAAR DE NOTA VAN DE KANSSPELCOMMISSIE

in Info
HET NIEUWE REMUNERATIEMODEL Nationale Loterij