In gesprek met minister Vincent Van Peteghem

Minister Vincent Van Peteghem nam de tijd om de uitnodiging van Perstablo te aanvaarden en aanwezig te zijn op het evenement. Een spannend moment voor de minister naar eigen zeggen want het was zijn “maidenspeech” als minister bevoegd voor de Nationale Loterij. Maar waar beter zo een eerste toespraak houden dan bij Perstablo?  

Meneer Van Peteghem, u aanvaardde de uitnodig van Perstablo. Waarom wilde u graag aanwezig zijn op het evenement? 

“Ik nam pas vlak voor de zomer de bevoegdheid voor de Nationale Loterij over van Sammy Mahdi, die partijvoorzitter werd. We zaten uiteraard snel samen met de mensen van de Loterij om een vlotte overdracht te garanderen, maar ik wou graag ook snel kennismaken met onze partners. En in dat opzicht zijn de perswinkels heel belangrijk en Perstablo de ideale partner om heel snel veel mensen te ontmoeten.” 

In uw speech noemde u de perswinkels de “historische partner” van de Nationale Loterij. 

“Dat is ook zo. De Nationale Loterij is een organisatie die al decennialang nauw samenwerken met de sector. De perswinkels zijn daarom de historische partner van de Nationale Loterij. En dat partnerschap wil ik de komende jaren versterken. Lokale perswinkels zijn voor de Nationale Loterij cruciaal om haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren.” 

Op welke manier kunnen perswinkels dat maatschappelijke doel helpen realiseren? 

“Perswinkels zijn het ankerpunt in de gemeente en de stad van de lokale bevolking. Dat voel ik ook heel duidelijk als burgemeester van De Pinte. Wie iets wil weten over het reilen en zeilen in de gemeente, heeft een goede kans in onze lokale perswinkels. Als verkooppunten dichtbij de mensen, zijn deze winkels van groot belang om zowel de merkbekendheid van de Nationale Loterij te vergroten als de talloze maatschappelijke organisaties en projecten die de Loterij steunt.”  

Toch zien we dat heel wat verkooppunten hun spelers ziet dalen omdat ze de overstap maken naar online. Hoe wilt u ervoor zorgen dat deze perswinkel toch een belangrijk verkoopkanaal blijven? 

“In het meest recente beheerscontract werd uitdrukkelijk opgenomen dat de Nationale Loterij bijzondere aandacht blijft besteden aan haar distributiekanaal van buurtverkopen. De Nationale Loterij zal zich dan ook sterk inzetten om krantenwinkels te ondersteunen bij de verkoop van haar producten. Het is dan ook niet de bedoeling om een commercieel beleid te voeren dat concurrentie verhogend is, maar wel één dat complementair en versterkend werkt zodat spelers steeds beroep kunnen doen op een kwalitatief en nabij gelegen verkooppunt.” 

In uw speech had u het ook over de ‘valse perswinkels’, een probleem waar Perstablo al heel lang op werkt.  

“Wij zijn ons bewust van het probleem en onderschatten dat zeker niet. Dit fenomeen vreet aan de reputatie van de perswinkels, maar is ook een ernstige bedreiging voor de spelersbescherming. Het gaat hier om verkooppunten die vooral het statuut wensen van perswinkels om te kunnen afwijken van de economische wetgeving inzake openingsuren. Heel vaak gaat het om aanbieders van weddenschappen. De federale regering heeft met het Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 actie ondernomen tegen deze praktijken door de voorwaarden te verduidelijken waaronder dagbladhandels sportweddenschappen kunnen aanbieden als een nevenactiviteit.” 

Een actie waar ook de Nationale Loterij wel bij vaart. 

“Dat klopt. Gelet op de maatschappelijke opdracht van de Nationale Loterij om spelers te leiden richting een veilige speelomgeving is het ook logisch dat er geen loterijspelen worden aangeboden in verkooppunten die de voorwaarden niet respecteren. U kan erop rekenen dat ik als bevoegd minister daar steeds alert zal voor blijven. In de strijd tegen de valse perswinkels staan wij zij aan zij. Zo beschermen we de uitbaters die zich wel aan de regels houden en zorgen we er tegelijk voor dat we een veilige speelomgeving kunnen garanderen.” 

Wat zal u onthouden van deze receptie? 

“Uiteraard de eerste fijne kennismakingen met mensen uit de ruime sector van perswinkels en hun ruim netwerk van commerciële partners. Ik heb veel opgestoken uit die gesprekken en kijk er dan ook naar uit om de komende maanden en jaren in nauw overleg samen te werken.”  

in Info
Lees het verslag van de Dag van de Perswinkel
En ontdek de fijne aftermovie!