HET NIEUWE REMUNERATIEMODEL Nationale Loterij
Beste 

Iedereen heeft wel al een bericht gekregen van de Nationale Loterij met daarin de boodschap dat een vertegenwoordiger je spoedig zal bezoeken om dit nieuwe vergoedingsmodel duidelijk te maken. 

Zoals het beheerscontract tussen de Nationale Loterij en de Belgische Staat het voorschrijft, is uw beroepsfederatie Perstablo geconsulteerd geweest met betrekking tot dit nieuwe vergoedingsplan.

Het bestuursorgaan van Perstablo is in hoogdringendheid samengekomen om dit terdege te bespreken . Het bestuur geeft toe dat het nieuwe systeem makkelijker op te volgen is, maar heeft ook enkele bezorgdheden geuit aangaande het nieuwe plan . Aansluitend aan ons debat heeft Perstablo een schrijven gericht aan de Nationale Loterij met daarin de vraag een open discussie aan te gaan om deze bezorgdheden weg te werken . Aansluitend op ons schrijven heeft de Nationale Loterij het initiatief genomen Perstablo uit te nodigen voor een open debat aangaande onze bekommernissen op13 Februari aanstaande.

Tevens zullen we ook ingaan op het verzoek van Dhr. Minister Vincent Van Peteghem, belast met de Nationale Loterij, alsook enkele parlementairen om hen de resultaten van deze discussie te verstrekken met betrekking tot onze bekommernissen.

Met vriendelijke groet,

voor het bestuur

Yannick Gyssens Walter Agosti

gedelegeerde bestuurders Perstabloin Info
PRESS NEWS OF THE WEEK