Gesprek met Marie-Christine Marghem

Perstablo had een constructief gesprek met Marie-Christine Marghem over de fiscale regels en de dalende winstmarges in onze sector. We hebben er onze bezorgdheden kunnen meedelen en zullen in de toekomst blijven werken aan dit heikel onderwerp om ervoor te zorgen dat perswinkels loon naar werken krijgen.in Info
Minster Vandenbroucke: "Perswinkels kunnen uitgroeien tot gespecialiseerde winkels