Winkeldiefstallen nemen gestaag af.

Ten opzichte van het recordjaar 2016 toen in België maar liefst 45.456 winkeldiefstallen werden geregistreerd,
is er voor 2017 een lichte verbetering merkbaar met een totaal van 39.366 geregistreerde winkeldiefstallen in.
Dit maakt dat er in 2017 13% minder winkeldiefstallen werden aangegeven. De waarde van de gestolen goederen lag 4 %lager. De totale waarde van de gestolen goederen bij kleine winkeldiefstallen beliepin 2017 € 520.472, in 2016 stopte was dat € 542.000.

Een lichte verbetering dus. 4 op de 10 handelaars geeft een diefstal niet aan. Winkeldiefstallen worden nog te veel als
« kleine » criminaliteit beschouwd waardoor ze vaak geseponeerd worden en dus onbestraft blijven.
Artikelen die het meest ontvreemd worden zijn: gedroogde voeding (24%), parfums en toiletartikelen (14%), alcoholhoudende dranken (14%) vleesproducten (7%) en dameskleding (5%).
In tegenstelling tot wat veel handelaars denken, hebben niet de allerjongsten de langste vingers. Twintigers en  dertigers vertegenwoordigen 22%, gevolgd door veertigers met 17%, tieners met 15%) en 50+ -ers met 23%. n