Perstablo protesteert bij FOD Economie tegen concurrentievervalsende betoelaging uitgevers

Maandag 25 februari vond in Brussel de 23ste vergadering van de commissie dagbladwinkels van de Federale OverheidsDienst (FOD) Economie plaats. Perstablo en Prodipresse maakten op deze samenkomst duidelijk dat ze niet erg opgezet waren met het zeer eenzijdige rapport van de uitgevers om schaamteloos hun passage langs de staatskassa aan te houden, zonder dat er van een compensatie ten aanzien van de krantenwinkels kan zijn. De federaties hebben hun voorstellen overgemaakt aan de voorzitter van de commissie. Er is alvast sprake van een verlenging met 1 tot 2 jaar van de huidige concurrentievervalsende concessie. U kan de uiteenzetting van Perstablo en Prodipresse hier lezen