Perstablo en Prodipresse willen opening markt persverdeling

Perstablo besprak in een vergadering met de Federale Overheidsdienst Economie een rapport over de gecontesteerde subsidieregeling van bpost met de uitgevers voor de bedeling van kranten en tijdschriften. Er waren drie pistes aan de orde:
bpost blijft ten gunste van de abonnementen subsidies ontvangen, bpost geeft het netwerk van onafhankelijke persverkopers een deel van de koek door dat netwerk een gedeeltelijke verdeling te garanderen, of de subsidies worden “tout court” opgeheven.
Perstablo en ProdiPresse hebben veel bedenkingen bij het onderzoek dat in dit verband is uitgevoerd door de sociale partners en de uitgevers, zonder de onontbeerlijke raadgeving van de belangenorganisaties van de onafhankelijke persverkopers . Na voormelde vergadering zijn Prodipresse, Perstablo en UCM samengekomen om oplossingen te formuleren die de studie verbeteren.
Die zijn in een gezamenlijk verzoekschrift bezorgd aan de Voorzitter van deze commissie. Het is nog te vroeg om dieper op voormelde oplossingen in te gaan, maar toch is het belangrijk om u te laten weten dat we gewonnen zijn voor een opening van de markt voor onze sector. We willen de opening van de markt voor de persbedeling door bpost tegen dezelfde voorwaarden, conform wat al in ons federale en regionale memorandum staat. Deze zeer belangrijke verzoeken voor worden besproken op de volgende vergadering van de perscommissie, op maandag 29 april 2019.