Na gesprekken met Perstablo en Prodipresse, N-VA trekt wetsvoorstel EPIS-controle krantenwinkels in

Soms worden wetten aangenomen zonder dat ze toepasbaar zijn. We zijn bekend met dit fenomeen. Zo is de defi nitie van onze sector, ondanks de goedkeuring ervan in de commissie persverdelers van de FOD Economie, niet up-to-date en niet in overeenstemming met de realiteit. Gelukkig is de informatie die zal volgen veel positiever.
Een wetvoorstel vanwege de N-VA over de plaatsing van een EPIS-controle overal waar sportweddenschappen plaatshebben, ligt voor bij de Commissie Justitie. De partij stelt voor dat onafhankelijke persverkopers en agentschappen voor sportweddenschappen op gelijke voet moeten behandeld worden. Dit terwijl voor die eersten al een hele reeks beperkingen gelden ten aanzien van de agentschappen (beperking van de inzet per persoon per dag, beperking van het maximale verdiende bedrag, enz.).
Gezien de niet-toepasbaarheid van deze maatregel op het terrein, namelijk controle hebben over iedereen die een krantenwinkel en zich dus misschien aan sportweddenschappen begeeft, zijn Prodipresse en Perstablo in de tegenaanval gegaan.
Prodipresse tekende bezwaar aan bij de premier, een Franstalige vice-premier en de minister van middenstand. Parallel daarmee contacteerden wij van Perstablo een parlementslid van N-VA. Het gevolg van voormelde gesprekken: het voorstel wordt ingetrokken. Dankzij de medewerking van UCM hebben we alle valkuilen kunnen vermijden.
Voor wie er nog aan mocht twijfelen, dit is alweer een hard bewijs dat wij als belangenorganisaties een rol van betekenis hebben.
Dit werk komt zowel leden als niet-leden ten goede, maar vooral is het de verdienste van de leden die hun professionele organisatie ondersteunen