Perstablo maakt het verschil, Ùw verschil

Beste collega,

Samen met onze collega’s dagbladhandelaars staan we voor een veelheid van uitdagingen. Perstablo engageert zich om ùw belangen te behartigen. Perstablo gaat voor een eerlijke en rechtvaardige positie van de dagbladhandel. Perstablo doet er alles aan om vanuit een constructieve houding oplossingen te bereiken die u perspectief geeft. Perstablo doet aan actieve lobbying voor realistische, transparante regelgeving en correcte economische verhoudingen met de grote partners in ons werkveld.

Maar Perstablo kan dat niet alleen. Wij hebben ùw steun nodig. Mét uw steun klinkt onze stem luider. Met uw steun zullen ze met ons rekening moéten houden. De macht van het getal is van groot belang voor ons en dus ook voor uw welslagen. Samen staan we sterker, zoveel is zeker. Steun ons vanuit een goed begrepen eigenbelang.

Dankzij uw jaarlijkse bijdrage van 120 euro kunnen we ons professioneel inzetten voor onze doelen en uitdagingen. Wij willen u er ook graag aan herinneren dat uw bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is.

U kan uw lidmaatschapsaanvraag indienen door het bijgevoegde  formulier in te vullen. Dank u voor uw steun en vertrouwen!

Lidmaatschapsaanvraag