In de Lobby: Perstablo keurt zijn nieuwe statuten goed op algemene vergadering

De voorbije maanden werkte het team van Perstablo hard om zijn statuten als vzw te hertekenen en zijn werking te stroomlijnen. Om die wijzigingen definitief te bekrachtigen, riep Perstablo op 18 augustus zijn effectieve leden samen op een buitengewone algemene vergadering. Graag delen we de resultaten en stellen we u onze nieuwe werking voor. 

Laten we beginnen met de bestaansreden van Perstablo vzw. Als vereniging zonder winstoogmerk verbindt Perstablo zich er toe een belangeloos doel na te streven: het pleiten voor de verdediging, de waardering, het professionalisme, de leefbaarheid en de verbetering van de uitvoeringsvoorwaarden van het beroep van boek- en pershandelaar.  

Dit doel proberen we te verwezenlijken met de volgende kernactiviteiten:  

 • Het verenigen van Belgische pershandelaren 
 • Het onderhandelen met het netwerk van specialisten van de pers en het vertegenwoordigen ervan in de professionele wereld in haar activiteitenbranche 
 • Het lobbyen bij verschillende economische, politieke en sociale actoren 
 • Het geven van specifieke informatie en opleidingen (nieuwe technologieën) 
 • Het organiseren van evenementen waar het beroep gepromoot wordt 
 • Het opvolgen van de evolutie van het economisch model van een gespecialiseerde perswinkel teneinde de rendabiliteit te behouden en het voortbestaan te bevorderen 
 • Het begeleiden van de commerciële en maatschappelijke mutaties die een invloed hebben op het beroep 
 • Het zoeken van intelligente en rendabele diversificatie in het kader van de mutatie van de detailhandel  
 • Het toezien op de economische aspecten van het beroep en de inzet ervoor te identificeren 
 • Het professionalisme van het verkoopnetwerk en zijn commercieel dynamisme ontwikkelen  
 • Het invoeren van een label Persspecialist en een statuut verantwoordelijk netwerk in het kader van de verkoop van tabaksproducten en wettelijke spelen 

Lid bij Perstablo 

Voortaan maken wij bij Perstablo een onderscheid tussen effectieve (of werkende, of wettelijke) leden en aangesloten leden. Deze effectieve leden nemen actief een taak op in de werking van Perstablo, dit in het bestuur of één van de technische commissies, waarover later meer. 

Effectieve leden hebben een aantal rechten en plichten, die duidelijk omschreven worden in de statuten van Perstablo vzw. Als effectief lid neem je actief deel aan de commissie waarvoor je bevoegd bent.

Naast de effectieve leden hebben we aangesloten leden, waaronder de meesten zullen vallen. Een aangesloten lid heeft:

 • Toegang tot de diensten van de vereniging via haar secretariaat  
 • Voorbehouden toegang tot de website van de vereniging   
 • Voorbehouden toegang tot de forums van de sociale netwerken van de vereniging   
 • Toegang tot informatie voorbehouden aan de leden van de vereniging  
 • Toegang tot de acties en voordelen onderhandeld door de vzw   

Onze werking 

Op de algemene vergadering werd het bestuur van Perstablo gestemd. Yannick Gyssens zal zijn rol als voorzitter blijven uitoefenen met hulp van Walter Agosti, die zal assisteren bij dagelijkse bestuurstaken. Zowel Charlie Vanroelen als Thierry Van Hecke besloten om hun bestuursfunctie neer te leggen, doch blijft Thierry actief in Perstablo. Zo zal hij op de vaste weekdagen de covers doormailen voor plaatsing op sociale media, en zal hij het Perstablo-forum in goede banen te leiden. 

Yannick en Walter laten zich bijstaan door permanente en interne commissies, waarvoor telkens administratoren benoemd werden.  

 Permanente commissies 

De commissie ‘Kansspelen en loterijen’ wordt geleid door Bart van Peteghem. 

De commissie ‘Pers, boeken en distributie’ wordt geleid door Joël Verbeeck. 

De commissie ‘Pakjesdiensten’ wordt geleid door Arlette Thijs. 

De commissie ‘Rookwaren’ wordt geleid door Erik Van Olmen. 

Deze vier administratoren behoren mee tot het collegiaal bestuursorgaan van Perstablo. 

Interne commissies 

De financiële commissie wordt geleid door Tom De Jonghe. Hij neemt de taak van penningmeester op zich. 

De interne commissie ‘Opleidingen’ wordt geleid door Walter Agosti.  

De interne commissie ‘Deontologie’ wordt geleid door Yannick Gyssens.  

Het voltalig bestuur van Perstablo bestaat dus uit Yannick Gyssens, Walter Agosti, Tom De Jonghe, Bart van Peteghem, Joël Verbeeck, Arlette Thijs en Erik Van Olmen. 

Op de algemene vergadering keurden de aanwezigen ook de budgettering voor boekjaar 2020-2021 goed, alsook werden de financiële rapporten van het voorbije boekjaar gepresenteerd. 

“Met deze algemene vergadering werd de eerste grote stap gezet in onze nieuwe werking”, vertelt voorzitter Yannick Gyssens. “Ik kijk er dan ook naar uit om samen met dit gloednieuwe team onze vakvereniging verder te professionaliseren en bovenal concrete resultaten te bewerkstelligen voor onze sector.”