Edito 11: Diepgaande professionalisering

De jaarwisseling was voor het Perstablo-team allesbehalve een vakantieperiode. Zo werd er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw jasje voor het magazine, verwelkomen we een nieuwe collega en werden uw belangen verdedigd aangaande vijf nieuwe wetsvoorstellen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.    

In de krant lezen we “126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen in Antwerpse haven”. Het gevolg van een illegale handel die welig tiert en dat wellicht zal blijven doen, zeker nu neutrale verpakkingen het nog makkelijker maken namaakproducten te slijten. Stilaan tijd voor verkoop onder tabakslicentie of zelfs een Track & Trace kassasysteem, me dunkt. De dagbladhandel als geregulariseerd verkooppunt voor tabakswaren kan ook in deze kwestie de oplossing bieden. 

De verkoop van tabak brengt ons naadloos bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar op 4 februari vijf wetsvoorstellen besproken werden rond de reclame op en de verkoop van tabaksproducten. Aan Perstablo werd gevraagd om een schriftelijk advies in te dienen omtrent deze vijf voorstellen. Daarin uitten we onder andere onze misnoegdheid over een algeheel reclameverbod en lichtten we de rol van de persverkoper als gespecialiseerd tabaksverkooppunt uit. Maar het mocht niet baten: de Kamercommissie Volksgezondheid stemde unaniem voor een totaalverbod van alle B2C tabaksreclame, zowel voor klassieke tabaksproducten als vapingproducten en minder schadelijke alternatieven.  

Meer over dit reclameverbod en de andere maatregelen die op tafel liggen, leest u in onze nieuwe katern ‘belangenbehartiging’. Daar zullen wij u tweemaandelijks tonen hoe Perstablo ook achter de schermen uw belangen verdedigt. 

Ten slotte wil ik u van harte aanmanen om van ons vernieuwd magazine te genieten. Met een algehele facelift en kritische inhoud rolt dit magazine, net zoals onze federatie, een nieuw jaar in, vol diepgaande professionalisering en met een waakzaam oog op onze teerbeminde overheid.