Cannabisproducten op weg naar legalisatie ?

Zwitserse firma contacteert Perstablo

Vandaag de dag zijn er cannabisproducten op de markt die een lagere waarde hebben dan de maximum toegelaten 0.20% THC. Tetrahydrocannabinol of THC is de belangrijkste psychoactieve stof in
cannabis. Het gaat vooral om producten op basis van hennep. Door hun zeer lage THC-waarden brengen ze geen enkele van de typische cannabiseffecten teweeg.
Maar In België is de verkoop ervan voorlopig nog illegaal. Producten
met cannabidiol (of CBD) worden geapprecieerd om hun relaxerende effect.
De stof zou ook een pijnstillende en ontstekingsremmende werking hebben. De verkoop ervan werd tijdelijk stilgelegd door tussenkomst van het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten. De Europese regelgeving van de andere
kant, laat de verkoop van hennep toe, zolang die minder dan 0,2% THC bevat. In België is het middel is niet verboden onder de drugswetgeving wanneer het minder dan 0,2% THC bevat. Maar daardoor is het nog
niet legaal. Zulke producten vallen immers onder een andere wetgeving. Het FAGG is bevoegd om vergunningen voor medicinale cannabis of voedingssupplementen met CBD af te leveren en tot op vandaag heeft het
FAGG geen van dergelijke producten met CBD vergund.

Er zijn al heel wat nieuwe CBD-gebruikers, maar er zijn nog maar heel weinig studies over de effecten van CBD-gebruik. De experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn bereidingen op basis van CBD
aan het analyseren. In afwachting van meer informatie raadt de WGO het medisch gebruik van cannabidiol af.
Perstablo en Prodipresse werden gecontacteerd door de Zwitserse firma BIOKONOPIA. Zij willen via ons een overeenkomst bereiken
voor de marketing van hun rookwaren via ons verkoopkanaal. Volgens hen zullen hun producten gelegaliseerd worden.
De firma in kwestie heeft aanvragen ingediend bij de FOD Economie en bij de FOD Volksgezondheid. De volgende stap is
het bekomen van een fiscaal zegel. Als al deze stappen succesvol kunnen afgerond worden en het fiscaal zegel verkregen is, kunnen
wij in de toekomst een gamma legale CBD producten aanbieden. We beseffen goed dat dit gevoelige materie is en dat deze ambitie
die gevoelig ligt bij menig collega en bij traditionele klanten. We zullen dus niet over één nacht ijs gaan