CAMPAGNE 2019 Perstablo /prodipresse

Eind januari 2019 lanceren beide federaties een campagne naar alle pershandelaren uit ter ondersteuning van de nationale campagne voor komende verkiezingen . Als handelaar zal je een enveloppe ontvangen waar promotiemateriaal inzit om de campagne te ondersteunen en aan uw klanten kenbaar te maken . We vragen aan allen om actief mee te werken aan deze promotiecampagne ten voordele van de krantenwinkels , en uw klanten aan te zetten tot het ondersteunen van deze campagne . We kunnen er alleen maar beter bij varen. Ook worden 2 websites online gezet waar sympathisanten de campagne online kunnen onderschrijven . Voorts zal deze campagne ondersteund worden door een 5 tal video’s opgenomen bij onze leden , waar we kenbaar maken waar we voor staan en wat we doen in en voor onze maatschappij. Deze zullen via de verschillende sociale media aan het grote publiek vertoond worden . Wij hopen op jullie bereidwillige medewerking ter ondersteuning van deze campagne.

www.uwkrantenwinkel.org           www.votrelibraire.org